[ به سايت توسعه فناوري صنعت نفت ايران خوش آمديد ]
جمعه
     10 ارديبهشت 1395
 
كنكاش
 
فرضيه اوج نفت چيست ؟
فرضيه "اوج نفت"(peak oil) از سال 2005 ميلادي در بين صاحبنظران ...
ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم
يكي از معضلات كشور كه مانع رسيدن ما به اقتصادي دانش ...
مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93
جزئيات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه نفت و ...
4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران
تزريق يا صادرات گاز، كدام؟
با وجود توليد بيش از 148 ميليارد مترمكعب گاز در سال در ...
پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران
تاملي بر اظهارات مقامات قضايي غربي مبني بر رد پاي رشوه در قراردادهاي نفتي ايران
توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404
تشكيل بزرگ ترين شركت توليد هيدروكربور برون ساحلي دنيا در نروژ
تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي
ترديد هاي نفت براي اجراي اصل 44
ترديد درباره صادرات گاز / فرصت سوزي گاز
كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت
بازنگري در استراتژيهاي بازار پتروشيمي
بهاي نفت دستخوش عوامل بازار
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران : احداث خط لوله اتيلن غرب و شرق كشور توجيه اقتصادي ندارد .
اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت
استاد دانشگاه: مشكل ما توسعه نيافتگي صنعت نفت است؛ نه تزريق
راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي
راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت
روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران
شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند
از شرق آسيا، مجله فورچون با انتشار همزمان اسامي 500 شركت ...
شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه
در شرايط كنوني 26 شركت پتروشيمي در كشور فعال بوده كه از ...
چرخش از نفت به سوي گاز
جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران ...
 
پست الكترونيكي:
رمز عبور :
 
- عضویت در سایت
نظرسنجی
 نظر شما راجع به مطالب سايت چيست ؟
 عالي
 خوب
 متوسط
 ضعيف


 صنعت پتروشيمي در ايران     

 1385/11/25

موضوع : پايين دستي صنعت نفت
منبع : سايت پارس آتي نگر
نوع : نقد و بررسي


در سال 1978 حدود سه ميليون تن ظرفيت توليد مواد پتروشيمي در كشور ايجاد شد تا ايران به عنوان يكي از پيشگامان صنعت پتروشيمي در اين منطقه يعني حوزهء خليج فارس قرار گيرد، اما با شروع جنگ ايران و عراق كارهاي ساختماني اين پروژه در حالي كه بيش از 80 درصد عمليات احداث آن انجام شده بود و قرار بود در سال 1980 به بهره برداري كامل برسد نيمه تمام رها شد.
پس از ايران ساير كشورهاي منطقه به ويژه عربستان سعودي دراوايل دههء 1980 تحولي دراقتصاد صنعتي خود ايجاد كرده و به سمت تبديل نفت و گاز به فرآورده هاي پتروشيمي حركت كردند و با تاسيس واحدهاي پتروشيمي در يك رقابت گسترده با يكديگر قرار گرفتند.
افزايش تقاضا براي مواد پتروشيمي مانند كودهاي شيميايي، الياف مصنوعي، مواد پلاستيكي، كاهش منابع طبيعي، افزايش تقاضا براي كالاهاي مختلف و متنوع، توسعهء توليدات صنعتي (اتومبيل سازي، الكترونيكي و ...) افزايش تقاضا براي نفت و گاز طبيعي، گسترش فن آوري و علوم در صنعت پتروشيمي و ... به موازات يكديگر موقعيت اين صنعت را ارتقا داده و به طور كلي تقاضا بــراي مـحـصـولات متعـدد و متنـوع فرآورده هاي پتروشيمي را فزوني بخشيد.
همان طور كه اشاره شد شكل گيري توليد صنعت پتروشيمي در ايران به سال 1342 برمي گردد، زيرا بهره برداري از مجتمع پتروشيمي شيراز به عنوان اولين مجتمع پتروشيمي كشور در سال مذكور شروع به فعاليت كرد و پس از ساير واحدها وارد عرصهء توليد شدند كه تعداد اين واحدها به 26 واحد افزايش يافته، برخي از آن ها به بخش خصوصي واگذار شده است.
برابر داده هاي موجود، در سال 1368 توليد سالانهء محصولات پتروشيمي كشور معادل 4/2 ميليون تن بوده، اما در سال 1373 شش مجتمع پتروشيمي توليد خود را به مرز هفت ميليون تن افزايش داده و فرآورده ها و محصولات پتروشيمي را به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كردند.
بهره برداري پتروشيمي اروميه مقدار توليد را در سال 1374 به سطح 5/8 ميليون تن فزوني بخشيد. در سال 1375 با بهر ه برداري مجتمع هاي خراسان و تبريز حجم توليدات محصولات پتروشيمي كشور در مجتمع هاي 9 گانه (اراك، اروميه، اصفهان، بندر امام، تبريز، خارك، خراسان، رازي و شيراز) از مرز 10 ميليون تن فراتر رفت.
روند روبه افزايش در توليدات صنعت پتروشيمي نشان مي دهد كه حجم توليد از 4/2 ميليون تن در سال 1368 به 5/12 ميليون تن در سال 1380 رسيده كه نشان مي دهد. طي دورهء مورد بررسي به طور متوسط رشدي معادل 5/13 درصد را در پي داشته است. پيش بيني ها بر آن است كه تا پايان برنامهء چهارم توسعهء كشور ميزان توليد قابل فروش صنعت پتروشيمي به رقمي بالغ بر 57 ميليون تن فزوني يابد.
به اين ترتيب، روند فزايندهء توليدات پتروشيمي كشور بر روي تعدد و تنوع محصولات پتروشيمي تاثيرگذار بوده، به طوري كه كميت فرآورده هاي صادراتي اين صنعت از دو محصول در سال 1368 به 32 محصول در سال 1368 و سپس به 55 نوع محصول در سال 1380 فزوني يافته است.
حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنعت پتروشيمي كشور سبب خواهد شد تا در پنج سال آينده يعني سال 1390 يك سوم بازار پتروشيمي خاورميانه در اختيار ايران قرار گيرد. برآوردها بر آن است كه ميزان توليد محصولات پتروشيمي ايران طي دههء آينده از مرز 76 ميليون تن خواهد گذشت.
بـا وجـود سابقه طولاني در صنعت پتروشيمي (بالغ بر 40 سال) رشد و توسعهء اين صنعت به دههء 1990 برمي گردد و طي ايـن دوران پـروژه هـاي عظيم صنعت پتروشيمي توسعهء قابل ملاحظه اي داشته اسـت. با اين وجود بخش پتروشيمي هـمچنان در سطح جهان سهم اندكي ملاحظه اي داشته است.
با اين وجود بخش پتروشيمي همچنان در سطح جهان سهم اندكي را در اختيار دارد. سهم ايران از توليدات 570 ميليارد دلاري پتروشيمي در سطح جهان در شرايط كنوني كم تر از يك درصد است. برمبناي گزارش هاي موجود ارزش مجموع توليدات پتروشيمي در سال 2004 به دو ميليارد دلار فزوني يافت كه حدود 5/0 درصد كل توليدات پتروشيمي جهان را در برمي گرفت.
پيش بيني ها بر آن است كه تا سال 2015 توليدات پتروشيمي ايران به 76 ميليون تن به ارزش 26 ميليارد دلار خواهدرسيد. با توجه به اين كه ايران دومين توليدكنندهء بزرگ اوپك بود و بيش از 10 درصد ذخاير قطعي نفت جهان را در اختيار دارد، امكان دسترسي فراوان به منابع توليد پتروشيمي آسان و راحت است.
توانايي ايران در خصوص توليد محصولات پتروشيمي فعلاً كشور ما را در رتبه پتروشيمي حدود 70 ميليارد دلار سرمايه گذاري منظور شده، بايد چاره انديشي براي حجم عظيم محصولات توليدي اين صنعت در دستور كار قرار گيرد تا بازدهي سرمايه گذاري هاي انجام شده از نظر اقتصادي توجيه پذير باشد.
بازارهاي هدف و چگونگي بازار رساني توليد 20 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي كشور در سال هاي آينده در بازارهاي آسيايي، اروپايي و آفريقايي از جمله اموري است كه اگر براي آن سازوكار مناسبي طراحي و تدوين نشود، مي تواند ضريب ورود محصولات پتروشيمي ايران را در بازارهاي جهاني تقليل و كاهش دهد .
نظارت بر فعاليت واحدهاي پايين دستي نيز از جمله مسايلي بوده كه بايد با تدبير بيشتر ي مورد توجه قرار گيرد. برابر تحقيقات به عمل آمده در سال 1384 حدود 600 واحد توليدي فعال در زمينه توليد مواد شيميايي و پليمرها تعطيل شده و مواد اوليه اي كه به اين كارخانجات توليدي عرضه شده در بازار سياه به فروش رفته است به عبارت ديگر سود حاصل از فروش مواد خام و اوليه بيش از توليد محصولات و فعاليت توليدي بوده است.
ايجاد يك مافياي بزرگ در بازار سياه، محصولات اوليه پتروشيمي را در انحصار گرفته و سود هنگفتي به جيب دلالان و واسطه گران اين رشته مي رود. در واقع نوعي اقتصاد سايه (زيرزميني) براي مواد اوليه پتروشيمي در كشور ايجاد شده كه سالانه سود كلاني به دست مي آورند و توليدكنندگان و صنعت گران اصلي قادر نخواهند بود از مزيت نسبي صنعت پـتـروشيمـي بهـره مند شوند.
صنعت پتروشيمي براي رشد و توسعه خود نياز دارند كه قيمت محصولات نهايي آن به صورت شناور در آيد و از زير چتر حمايتي دولت خارج شود. تغيير در نظام قيمت گذاري و ورود محصولات پتروشيمي به بورس نفت و خروج از سبد حمايتي دولت و عرضهء محصول با قيمت هاي شناور ضمن شـفـاف سـازي در قيمـت محصـولات پتروشيمي زمينه رشد توسعه اين صنعت رو به رشد را فراهم خواهد كرد و در آينده اين صنعت مي تواند بخش عمده اي از نيازهاي ارزي كشور را از طريق صادرات در بازارهاي جهاني به آساني پوشش دهد.
نظرات ارسال نظر
* نام
* نام خانوادگي
* پست الكترونيكي
* متن
*: فیلد های ستاره دار الزامی هست

 
 
پربیننده ترین مطالب
استانداردها در صنعت نفت (كنكاش)
كاربردهاي انرژي هسته اي در صنعت نفت (كنكاش)
صنعت پتروشيمي در ايران (كنكاش)
سوآپ نفت، فرصتي ارزشمند براي ايران (كنكاش)
مركاپتان زدايي از ميعانات گازي توليدي ميدان پارس جنوبي با فناوري پژوهشگران صنعت نفت محقق مي شود (اخبار)
تبديل نفت خام فوق سنگين به نفت سبك با استفاده از فناوري نانو (اخبار)
پژوهش و توسعه در مناطق نفت خيز جنوب (كنكاش)
پژوهش مهمترين استراتژي توسعه صنعت نفت ايران (كنكاش)
آغاز فعاليت شركت توسعه صنايع پالايش نفت ايران (اخبار)
كاتاليست هاي مورد نياز پالايش نفت در داخل توليد مي شود (اخبار)
تشكل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز، تضميني براي آينده تجارت انرژي (كنكاش)
تشكيل كميته مديريت دانش در شركت پالايش نفت تهران (اخبار)
بهبود خواص كيفيتي غشاهاي كاربردي در صنايع نفت و گاز كشور (اخبار)
اجراي 109 پروژه تحقيقاتي در زمينه كاربرد فناوري نانو (اخبار)
فرضيه اوج نفت چيست ؟ (كنكاش)
انجام مطالعات EOR/IOR براي 200 مخزن نفتي متنوع ايران (اخبار)
وزير نفت آخرين وضعيت توليد نفت در ايران را تشريح كرد (اخبار)
شركت هاي پتروشيمي در بازار سرمايه (كنكاش)
4 چالش توسعه صنعت پتروشيمي ايران (كنكاش)
راهبردهاي استفاده از گاز طبيعي (كنكاش)
توازن عرضه و تقاضاي انرژي در افق 1404 (كنكاش)
اجراي سياست هاي اصل 44 در صنعت نفت (كنكاش)
مشروح طرحهاي 5 ساله دولت براي توسعه نفت و گاز تا سال 93 (كنكاش)
راهبرد تعالي تكنولوژي در صنعت نفت (كنكاش)
ضرورت رويكرد به اقتصاد دانش بنيان/ اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور مشخص نيست/در حوزه انرژي برنامه جامع نداريم (كنكاش)
تست هيدرواستاتيك بر روي لوله هاي لاستيكي زيردريايي و شناور (اخبار)
برداشت نفت خام با كمك فناوري نانو افزايش مي يابد (اخبار)
شركتهاي نفتي جهان همچنان ثروتمندتر مي شوند (كنكاش)
ايران محور توليد اتيلن، متانول و آروماتيك را در اختيار مي گيرد (كنكاش)
ساخت كمپرسورهاي صنعت نفت در كشور بومي شده است (اخبار)
چرخش از نفت به سوي گاز (كنكاش)
روابط گازي روسيه - اروپا و فرصت هاي ايران (كنكاش)
مزيت هاي چشمگيري براي صدور خدمات مهندسي در صنايع نفت دركشور وجود دارد (اخبار)
استقرار سامانه بانك اطلاعاتي مديريت انرژي در 9 پالايشگاه كشور (اخبار)
امضاي قرارداد همكاري فني ميان شركت ملي نفت و يك شركت فرانسوي (اخبار)
شركت هاي پيمانكاري تاثير بسزايي در ابداع فناوري در صنايع بالادستي دارند (اخبار)
كاهش هزينه حفاري با بهره گيري از فناوري نصب لوله جداري در زاويه 90 درجه (اخبار)
همكاري چيني ها براي ساخت و توسعه پالايشگاه هاي كشور (اخبار)
چالش هاي پيش روي وزارت نفت در گفت وگو با اكبر تركان (اخبار)
نانو فيلترها و نانو غشاها (اخبار)
مديريت تكنولوژي در صنعت نفت (مقالات)
فر آيند تبديل گاز طبيعي به هيدروكربنهاي مايع ( جي . تي . ال . ) (مقالات)
نقش دولت نروژ در توسعه صنعت نفت و گاز (مقالات)
طراحي و ساخت پيگ هاي كروي (مقالات)
كاربردفناوري اطلاعات در صنعت نفت (مقالات)
كاربرد تكنولوژي پايش خوردگي در خطوط لوله نفت و گاز (مقالات)
ارزيابي اقتصادي فناوري تبديل گاز مايع به فرآورده هاي نفتي (مقالات)
تبديل گاز طبيعي به پروتئين خوراكي (مقالات)
چگونه در صادرات گاز به حداكثر منافع ملي مي رسيم (مقالات)
ذخيره سازي زير زميني گاز طبيعي در راستاي صيانت از مخازن نفتي (مقالات)
نقش همكاري هاي صنايع پايين دستي و صنعت پتروشيمي در توسعه فناوري (مقالات)
بررسي و مطالعه تطبيقي روشها و ساختارهاي تحقيقاتي در رشته مهندسي نفت در دانشگاههاي معتبرو ارايه راهكاردر راستاي انتقال تكنولوژي (مقالات)
حوزه هاي كابرد فناوري نانو در صنعت نفت (مقالات)
كنترل فرآيندهاي نفت ،گاز و پتروشيمي با استفاده از سنسورهاي فيبرنوري (مقالات)
افزايش برداشت نفت بوسيله ميكروبها(MEOR) (مقالات)
بهينه سازي برج هاي تقطير سيني دار به روش شبيه سازي هيدروديناميكي (مقالات)
سيستم مديريت انرژي ايران (مقالات)
مراحل مقدماتي توسعه فناوري (مقالات)
كاركرد " مديريت دانش" در صنعت نفتو مطالعه موردي به كارگيري آن در چند شركت نفت بين المللي (مقالات)
بازدید کنندگان آنلاین : 0 نفر
کل بازدید امروز : 0 نفر
کل بازدید کنندگان : 49711 نفر
Powered By 213.ir